Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 2003
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
PEREA SIMÓN, Eugeni: "Riquesa i pobresa en el món medieval: monjos i frares", p. 9-26.
PARET PEY, Josep: "Conservació, restauració i muntatge del retaule de Santa Maria Magdalena, del monestir de Santes Creus", p. 27-40.
PAPELL TARDIU, Joan: "El relat de la llegenda de Galceran de Pinós", p.43-54.

  Revistes