CEP

Núm. 2 Títol del núm.
Editorial CENTRE D'ESTUDIS PLANERS Localització Santa Bàrbara Any 1999
Periodicitat ANUAL ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Planers Contacte Marius Pont
Sumari
- Presentació
- Mètodes tradicionals de caça
- Anar a caçar
- La batalla de l'Ebre
- Els maquis, els grans desconeguts de la nostra història
- La guerra de Cuba, una guerra contra el poble
- Les nostres activitats


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Revistes