Revista del Centre de Lectura

Núm. 7 Títol del núm. A JOAN FUSTER (II)
Editorial Localització Reus Any 2002
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1132-919X
Preu 5 € Estat de publicació
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
- Editorial, p. 3

EVOCACIONS FUSTERIANES (II)

- MIRÓ, Antoni: "Joan Fuster en onze dietaris íntims", p. 6-8.
- PITARCH, Vicent: "Evocació del colós, i tanmateix pare", p. 9-10.
- ALPERA, Lluís: "Evoació humana de Joan Fuster", p. 11
- RODRÍGUEZ-BERNABÉU, Emili: "El vessant humà de Joan Fuster", p. 12-13.
- FOS, Josep-Lluís: "Els feliços seixanta", p. 14
- CANDELA, Francesc: "Evocacions personals envers Joan Fuster", p. 15-17.
- TODA, Agnès: "Qüestió de noms", p. 18-19.
- SANCHÍS CARDONA, Ferran: "Com vaig conèixer Fuster", p. 20-21.

FUSTER I EL CONEIXEMENT

- PUJOL, Enric: "Un país sense política, encara", p. 22-23.
- AULADELL, Joaquim: "Tres onades considerades des de la carena entre segles", p. 24-26.
- CRESPO, Isidre: "Joan Fuster, un escriptor de conversa", p. 27-31.
- BORJA, Joan: "Joan Fuster: dubtes i respostes humanístiques per als reptes contemporanis de la revolució científica", p. 32-33.
- TORRÓ, Josep: "Fuster, una dualitat contradictòria", p. 34.
- FURIÓ, Antoni: "Tot Fuster en set mil pàgines", p. 35.
- RAGA, Vicent: "Joan Fuster: 10 anys", p. 36-37.
- FERRÉ, Xavier: "Obra oberta", p. 39-40.

HEMEROTECA JOAN FUSTER

- FUSTER, Joan: "La mort de l'intel·lectual", p. 41-42.
- MALUQUER, Joaquim: "El País Valencià. El socialisme segons Joan Fuster", p. 43-44.
- ROURE, Pau: "Homenatge anecdòtic a Joan Fuster", p. 45.
- FUSTER, Joan: "Llengua i política", p. 46-47.
- CASTELLÓ, Gonçal: "Quan vaig conèixer Joan Fuster!", p. 48-49.

DE LA VIDA DEL CENTRE

- Secció Excursionista, p. 50

  Revistes