Revista del Centre de Lectura

Núm. 6 Títol del núm. A JOAN FUSTER (I)
Editorial Localització Reus Any 2001
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1132-919X
Preu 5 € Estat de publicació
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
- Editorial, p. 3

EVOCACIONS FUSTERIANES (I)

- TODA, Agnès: "Joan Fuster: tota una trajectòria", p. 6-10.
- GARCIA RICHART, Josep: "Bausset - Fuster: dos apunts d'una amistat", p. 11-12.
- BALAGUER, Doro: "Breu record de l'amic Fuster", p. 13-15.
- CODONYER, Francesc: "Joan Fuster i la joventut nacionalista dels anys cinquanta", p. 16-20.
- CAHNER, Max: "Fuster viscut", p. 21
- PÉREZ MONTANER, Jaume: "Quatre fragments sobre Joan Fuster", p. 22-23.
- FRANCO, Josep: "Nostàlgia del futur", p. 24-26.

FUSTER I EL CONEIXEMENT (I)

- MUÑOZ, Gustau: "Un pensament obert", p. 27-30.
- SEVA, Antoni: "Joan Fuster, historiador", p. 34-38.
- ÀLVAREZ, Vicent: "Fusterians al 2002?", p. 39-40.

DE LA VIDA DEL CENTRE

- Secció Excursionista, p. 41-42.
- Cine-club, p. 43
- Eurocongrés 2000, p. 44

  Revistes