Quaderns d'estudi

Núm. 17 Títol del núm. El segle XX a debat [Jornades
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2000
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 11 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
ÀMBIT 1: ESPAI, TREBALL I VIDA.Transformacions econòmiques i urbanístiques.Joan TORRES, presentació. SERRA, Josep. "L'Hospitalet a l'àrea de Barcelona, 1925-2000, de la perifèria al centre" ; JAUREGUI, Pedro "Barakaldo, la transformación de la ciudad..." ; BORJA, Jordi. "La globalització i el disseny i l'ús de les ciutats. Resum del debat... "Oportunitats i debilitats de l'urbanisme a l'H. Evolució econòmica, punts forts i punts febles (seminaris CEL'H). "Les indústries i el paisatge, ... records del s.XX (taller Arxiu Municipal). Reportatge fotogràfic.

ÀMBIT 2: SOCIETAT I PODER. Canvis en l'estructura política i social. Joan CAMÓS, presentació. SANTACANA, Carles. Qui ha manat a l'Hospitalet?. Poder i estructura social en una ciutat sense burgesia. MARIN, Martí. "Industrialització i migració. Burgesia i classes populars, el cas de Sabadell ; Martí, Pedro i Manuel MONTAÑÉS. "Los cambios en la estructura social y política de España : el papel de los movimientos sociales y su relación con el poder". Resum del debat... Política i societat a l'Hospitalet al llarg del s.XX. (seminari CEL'H). "La riquesa associativa de l'Hospitalet, canvis, valors i participació durant el s.XX" (taller Arxiu Municipal). Reportatge fotogràfic.

ÀMBIT 3: PERSONES I IDENTITATS I CULTURES. Interculturalitat I processos de creació d'identitats. Lluís ESTEVE, presentació ; PUJADAS, Joan Josep. "A propòsit de l'Hospitalet, ciutadania, hibridacions culturals i processos de relocalització. GIMÉNEZ, Carlos. "Identidades y culturas en la España del s.XX : reflexiones desde la interculturalidad". Resum debat... "Identitats, cultures, processos migratoris i integració a l'Hospitalet... (seminari CEL'H). "L'Hospitalet, un model de tolerància i progrés. Vivències i records... "(taller Arxiu Municipal). Reportatge fotogràfic.

Conferència i missatge de cloenda. MARTÍ, Félix. Federico MAYOR ZARAGOZA.
Tancament de les Jornades, Carles SANTACANA, president del CEL'H i Joan Francesc MARCO, tinent d'alcalde de l'Àrea d'Educació i Cultura.

  Revistes