Revista del Centre de Lectura

Núm. 5 Títol del núm. BIBLIOTEQUES: TREBALL PER LA CULTURA
Editorial Localització Reus Any 2004
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1132-919X
Preu Estat de publicació
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
Editorial, p. 3

BIBLIOTEQUES: TREBALL PER LA CULTURA

- OTEO, Ramon: "Informació i coneixement", p. 4
- SERRA KIEL, Dolors: "El Centre de Documentació i d'Animació de la Cultura Catalana (CeDACC) de Perpinyà", p. 5-6
- MOLAS, M. Rosa; BUXÓ, Teresa; DE ANCIOLA, Montserrat: "La biblioteca del Centre de Lectura", p. 7-9.
- MURGADES BARCELÓ, Josep: "Els grans dividends de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus", p. 10
- TODA i BONET, Agnès, "El Centre de Lectura: una entitat històrica i consolidada", p. 11-14.
- FERRÉ, Xavier: "Fons Pere Cavallé i Isidor Forniés", p. 15-18.
- BONILLO, Xavier: "El llegat Joaquim Santasusagna a reus. Sis cartes de Víctor Català (1927-1930)", p. 19-25.

ENTREVISTA

-GORT, Gerard: "Xavier Amorós", p. 26-30.

PÀGINA OBERTA

- CAHNER, Max: "Oda a Reus de Josep Arrau i Estrada", p. 31-33

ARXIU DE LA MEMÒRIA

- MASSÓ CARBALLIDO, Jaume: "En el centenari de Josep Iglésies", p. 34-38.

MIRADOR

- Llibres, clàssics, cinema, teatre, xarxes..., p. 39-42.

DE LA VIDA DEL CENTRE

- Cicle d'exposicions d'art contemporani, p. 43
- Cine-club, p. 44
- Secció Excursionista, p. 45
- Teatre Bartrina, p. 46

  Revistes