Revista del Centre de Lectura

Núm. 2 Títol del núm. NOUCENTISME I TERRITORI
Editorial Localització Reus Any 2001
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1132-919X
Preu Estat de publicació
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
- Editorial, p. 3

NOUCENTISME I TERRITORI

- ROCA, Francesc: "Els èxits, els riscs i els motors de les societats del segle XX", p. 4-8
- MANENT, Albert: "Apunts sobre el Noucentisme a Reus", p. 9
- MURGADES BARCELÓ, Josep: "Definició (territorial) de Noucentisme", p. 10
- VIDAL, Mercè: "Noucentisme i art", p. 11-13.
- MARCH BARBERÀ, Jordi: "L'arquitectura del Noucentisme a Reus", p. 14-15.
- MARCH BARBERÀ, Jordi: "Edificis noucentistes a Reus", p. 16-19.
- GINEBRA, Jordi: "El Noucentisme reusenc davant la qüestió de la llengua", p. 20-21.
- BONILLO, Xavier: "Cultura i Nacionalisme: Cristòfor de Domènech, un dissident del Noucentisme", p. 22-25.
- NAVAIS i ICART, Joan: "Noucentisme, catalanisme i obrerisme (1906-1923)", p- 27-28.
- FIGUERES, David: "L'escultor Joan Rebull i el Centre de Lectura de Reus", p. 29-30.
- FIGUERES, David: "Joan Rebull. Senses temps, sense maneres", p. 30-32.
- PALAU BLADÉ, Eva: "Maria Teresa Vernet i Real", p. 33-34.
- TODA I BONET, Agnès: "Llaç: la revista reusenca del Noucentisme", p. 35-36.
- AGUADÉ, Enric: "Noucentisme. Bibliografia", p. 37

ENTREVISTA

- GORT, Gerard: "Miquel Batllori", p. 39-42.

ARXIU DE LA MEMÒRIA

- BONILLO, Xavier: ""La novel·la i la nostra literatura" de Joaquim Santasusagna: una mostra del debat sobre el gènere a la Revista del Centre de Lectura", p. 43-44.

PÀGINA OBERTA

- PALAU, Eva: "Recuperar el sentit de la mesura, la crònica dels Octubre", p. 45

MIRADOR

- Llibres, clàssics, cinema, teatre, xarxes, ... p. 46-57.

DE LA VIDA DEL CENTRE

- Cineclub, p. 58
- Secció Excursionista, p. 59-61.
- Teatre Bartrina, p. 62.

  Revistes