Raïls

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1993
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Josep María Vericat i Estellé
5....Editorial
Junta Directiva C.E.U.
6...."Carta del president del CEU"
Fernando J. Guarch Bordes
9...."El gravat halteriforme"
Margarida Genera i Monells
17.."Normes de publicació recomanades"
Consell de redacció
19.."Els Fets d'octubre de 1934"
Francesc Itarte i Vericat
41.."La nostra manera de parlar català"
Joan Roig Vidal
50.."Teatre: afecció centenària dels nostres convilatans (1a part)"
Josep M. Millan i Roca
66.."Poesies"
Joan Josep Roca Labèrnia
71.."Remenant el rebost"
Pietat Guarch i Roig i Mercè Itarte i Vinaixa
76.."Nupcialitat, immigració i alfabetització a Ulldecona (s. XVIII)"
Antonio Raga Canalda

  Revistes