Raïls

Núm. 3 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1994
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Rosa Querol Vidal
5.......Editorial
Junta Directiva CEU
6......."L'Encomanda d'Ulldecona de Sant Joan de l'Hospital"
Ma. Milagros Cárcel Ortí
28....."Parlant del Castell"
Francesc A. Lavega i Serra
33....."Deportats de la comarca del Montsià als camps nazis"
Francesc Itarte i Vericat
61....."L'enllumenat públic a Ulldecona: de l'oli a l'electricitat"
Ferran Grau Verge
71....."L'Arxiu Històric de la Comunitat de Regants d'Ulldecona"
Joaquim Virgili i Guàrdia"
83....."Vida associativa. Els primers passos del Centre d'Estudis d'Ulldecona"
93....."Curset d'Història del CEU"
Pedro Baena i Poy

  Revistes