Raïls

Núm. 4 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1994
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Julio Sansano i Roca
5.......Editorial
Junta Directiva CEU
6......."Greu atemptat contra el jaciment arqueològic de la Cogula"
Junta Directiva CEU
12....."Els topònims: Cogul - Cogull - Cogula - Cogulla"
Dr. Enric Aguadé i Sans
21....."Les restes òssies de la Pedrera de Leandro"
M. Esteban i altres
25....."Aspectes sociofamiliars i laborals dels magribins empadronats al municipi d'Ulldecona"
Fantina Sans i Lleixà
56....."Natalitat, fecunditat i il·legitimitat a Ulldecona (s. XVIII)"
Antonio Raga Canalda
82....."Com més veïns"
Carme Lleixà i Tal

  Revistes