Raïls

Núm. 5 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1995
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Rosa Ripollés Bel
5.......Editorial
Junta Directiva CEU
6......."Genealogia dels Poy: Ulldecona, 1607-1993"
Pere Poy i Baena
48....."L'empremta dels ilercavons a les nostres contrades (I)"
Margarida Genera i Monells
59....."Ulldecona en els inicis de la campanya reialista de 1822-23"
Amadeu Murià i Giné
67....."Estudi de la fauna de la Vall de l'Astor (Serra del Montsià). Ulldecona"
Armando Vendrell i Martí i M. del Pilar Aparicio i Aznar
88....."Temps i espai. (Testimoni gràfic d'una evolució)"
Francesc Itarte i Vericat i Joan Josep Garrit
92....."Darrers números apareguts de la revista Raïls"
Consell de Redacció

  Revistes