Raïls

Núm. 7 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1996
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Leonida Romero Liétor
4.......Editorial
Junta Directiva CEU
5......."Noves notícies i aclariments que cal afegir al treball: "Els soldats d'Ulldecona morts a la guerra civil (1936-39) i els civils víctimes d'accidents derivats de la guerra"
Francesc Itarte i Vericat
11....."Ara com abans. Josep Clua i Fabra, matalaper d'Ulldecona"
Carme Queralt i Tomás
16....."La vegetació al massís del Montsià"
Enric Sancho Ralda i Mario Nofre i Maíz
38....."Els mesuraments geodèsics al Montsià, ara fa dos-cents anys"
Francesc Beato i Vicens
47....."El jornal d'Ulldecona"
Alfred Roda i Villalbí
50....."Un tomb per la vida: 1966-1971"
Àngel Magarzo i Vaquer
55....."Les mutualitats patronals agràries d'accidents, l'exemple de la Mutual Agrària d'Ulldecona"
Ferran Grau i Verge i Francesc Itarte iVericat
80....."Vida Associativa - Resum de les activitats del Centre d'Estudis d'Ulldecona durant els anys 1994-1995"
Junta Directiva CEU
93......"Temps i Espai (Testimoni gràfic d'una evolució)"
Francesc Itarte i Vericat i J. J . Garrit

  Revistes