Raïls

Núm. 10 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1998
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Eva Agasa Balagué
5.......Editorial
Junta Directiva CEU
6......."Relació d'articles publicats del núm 1 de raïls (primavera 1993) al núm 10 (tardor 1997). Índex d'autors,índex temàtic i la nostra portada"
Consell de Redacció
12....."Privilegis reials de Fira i Mercat a Ulldecona (s. XIV i XV)"
Francesc Itarte i Vericat
20....."La vila d'Ulldecona segons el cadastre de 1742"
Ferran Grau i Verge
46....."Ocupació i reorganització del territori a les comarques del Baix Ebre i Montsià arran de la conquesta cristiana (segona meitat del s. XII inici del s. XIV) (1a part)"
Eduard Arnau i López
71....."Un nou jaciment arqueológic: El possible assentament ibèric a la partida de les Tosses (Ulldecona)"
Francesc Itarte i Vericat i Francesc Lavega i Serra
81....."XXIII Col·loqui de la Societat d'Onomàstica a Ulldecona, 25 i 26 d'octubre de 1997"
Junta Directiva C.E.U.
87....."Enfrontament per la sal a la baixa edat mitjana"
Josep Pitarch i López
89....."Poesies"
Joan J. Roca Labèrnia
91....."Temps i Espai (Testimoni gràfic d'una evolució)"
Francesc Itarte i Vericat i J. J. Garrit

  Revistes