Raïls

Núm. 11 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1998
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Joaquim Riba Brillos
4.......Editorial
Junta Directiva CEU
5.......Programació d'activitats 1998
Junta Directiva CEU
6......."Les fonts del Montsià"
Xavier Martí Martí
40....."Ocupació i reorganització del territori a les comarques del Baix Ebre i el Montsià arran de la conquesta cristiana (segona meitat del s. XII inici del s. XIV) 2a part"
Eduard Arnau i López
61....."L'hospital d'Ulldecona"
Jacint Raventós i Conti
67....."Viure els anys a Ulldecona"
Manel Roda
82....."Vida associativa. Resum de les activitats del Centre d'Estudis d'Ulldecona durant els anys 1996 - 1997"
Junta Directiva CEU
93....."Poesies"
Joan J. Roca Labèrnia
95....."Temps i Espai (Testimoni gràfic d'una evolució)"
Francesc Itarte Vericat i Joan Josep Garrit

  Revistes