Raïls

Núm. 12 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1998
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Manolita Sánchez Vasco
4.......Editorial
Junta Directiva CEU
5......"Alguns aspectes socioeconòmics de la Ulldecona medieval (s. XII-XV)"
Maria Bonet Donato
16....."L'ensenyament durant el franquisme"
Marc Burato Viscarro
46....."Contribució al coneixement de les patologies de l'oliva i la seua relació amb la qualitat de l'oli, a la comarca del Montsià"
Francesc García Figueres
63....."La Ferradura (Els Castellets): un exponent dels inicis del món ilercavó a la zona del Montsià"
Jordi Monforte i Maresma
75....."Temps i Espai (Apunts per a la història de l'automoció a Ulldecona)"
Francesc Itarte Vericat

  Revistes