Raïls

Núm. 13 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1999
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Eduard Calduch i Forastero
4.......Editorial
Junta Directiva CEU
6......."La recuperació del passat islàmic de Catalunya"
Pere Balañá i Abadia
13...."Ulldecona: Muralles i origen de la forma urbana"
Josep Corominas Cano
29...."El conjunt rupestre d'Ulldecona"
Joaquim Virgili i Guàrdia
45...."Els aixecaments reialistes a Ulldecona durant el Trienni Liberal (1820 - 1823)"
Núria Saüch i Cruz
59....."1979-1999, vint anys d'Ajuntaments democràtics"
Àngel Millan i Sans
65....."Esteles funeràries discoïdals a la comarca del Montsià"
Francesc Itarte i Vericat
96....."Temps i Espai (Origen de la fabricació artesana dels pinzells de palma de margalló al nostre poble)"
Josep Matamoros i Fusté
101..."Poesies"
Joan J. Roca Labèrnia

  Revistes