Raïls

Núm. 14 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 1999
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Manolo Juan i Vidal
5.......Editorial
Junta Directiva CEU
6......."El Centre d'Estudis d'Ulldecona, un estiu productiu"
Junta Directiva CEU
8......."El ferrocarril a les Terres de l'Ebre (El cas d'Ulldecona) 1a part"
Anna Itarte Sorolla
41....."La mort a Ulldecona a l'edat moderna (I part)"
Antonio Raga Canalda
68....."El Montsià en temps del íbers"
Dr. Enric Aguadé Sans
75....."Ulldecona: Festes Populars"
Marisin Canalda i Raga
81....."Poesies"
Joan J. Roca Labèrnia
82....."Temps i Espai. Bojos pel ball (Els balls d'orquestra a Ulldecona)"
Francesc Itarte i Vericat

  Revistes