Raïls

Núm. 16 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 2000
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
Portada de Joan Josep Garrit i Callarisa
4......"L'editorial fantasma"
Junta Directiva CEU
6......Editorial
Junta Directiva CEU
11...."Els orígens i la política de la Lliga Catalana a Ulldecona"
Pere Poy i Baena
30...."La fotografia a Ulldecona"
Sònia Bel Pocurull
44...."La disputa pel control municipal a Ulldecona durant els cinc anys previs al Trienni Liberal (1815-1819)"
Núria Saüch i Cruz
54...."Principals autors àrabs que citen topònims del curs baix de l'Ebre"
Dolors Bramon
58...."Els bombardeigs aeris sobre Ulldecona (1936-1939)"
Francesc Itarte i Vericat
94....."Temps i Espai (Testimoni gràfic d'una evolució)"
Francesc Itarte i Vericat i J. J. Garrit

  Revistes