Quaderns d'estudi

Núm. 15 Títol del núm. Sobre dues rodes. La bicicleta a l'Hospitalet
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2000
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 6 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
1. ELS INICIS, DEL SEGLE XIX FINS AL 1939
2. DE LA POSTGUERRA FINS ALS NOSTRES DIES, 1939-1996
3. L'HOSPITALET I LA "VOLTA CICLISTA A CATALUNYA"
Bibliografia i fonts. Annex gràfic. L'exposició (Sala Alexandre Cirici del Museu de l'Hospitalet de Llobregat)

  Revistes