Raïls

Núm. 17 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Localització Ulldecona (Terres de l'Ebre) Any 2001
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1133-4851
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis d'Ulldecona Contacte Ferran Grau Verge
Sumari
6........Editorial
Junta Directiva CEU
7........"Patrimoni local (Cal riure o plorar ?)"
Junta Directiva CEU
10......"El patrimoni arqueològic de la vila d'Ulldecona: situació actual i propostes generals de desenvolupament econòmic sostenible a partir de la seva explotació"
David Garcia i Rubert
26......"La fundació del convent monestir dels Dominicans a Ulldecona"
Joan Roig i Vidal
32......"L'inacabat convent dels Dominicans"
Francesc Itarte i Vericat
39......"La comanda hospitalera d'Ulldecona. El capbreu de 1764-67"
Ferran Grau i Verge
62......"La barraca (1a part)"
Carlos Forcadell
92......"El Castell d'Ulldecona. Campanya arqueològica 1999-00"
Toni Forcadell
121...."La història de la Cooperativa d'Ulldecona"
Marc Sabaté i Royo
151...."La participació de les comarques de la diòcesi de Tortosa en el procés de normalització sociolingüística"
Pere Poy i Baena
162...."Els bombardeigs aeris sobre Ulldecona (1936-1939) II part"
Francesc Itarte i Vericat
174...."El racó de les fonts escrites"
Ferran Grau i Verge
189...."Imatges d'un temps, d'un espai i d'una gent"
J. J. Garrit, Conxita Mollà i Francesc Itarte

  Revistes