Quaderns d'estudi

Núm. 13/14 Títol del núm. El cinema a l'Hospitalet. De l'espectacle de fira a la multi
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2000
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 10 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
1. EL CINEMA ART DEL S.XX
2. EL CINEMA ARRIBA A L'HOSPITALET
3. DEL SONOR A LA COL·LECTIVITZACIÓ, 1930-1939
4. EL CINEMA A LA POSTGUERRA, L'ÚNIC ESPECTACLE POSSIBLE
5. CINEMES DE BARRI, DEL BOOM AL CRAC
6. EL CINEMA AMATEUR
7. CINE FORUMS I CINE-CLUBS
8. EL FUTUR DEL CINEMA A LA CIUTAT
9. BIBLIOGRAFIA, FONTS, ANNEX, COMENTARIS ARQUITECTÒNICS, SITUACIÓ DELS CINEMES

  Revistes