Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 19 Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 2001
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
VICENTE IBÁÑEZ, Joaquim: "El contracte del retaule major del monestir de Santes Creus", p. 9-24.
MASOLIVER, Alexandre: "L'espiritualitat cistercenca", p. 25-34.
CASANOVA ALAMEDA, Martín: "Los monstruos en el pensamiento medieval europeo", p. 35-49.
NAVARRO MIRALLES, Luis: " Transformaciones económicas y cambio social", p. 51-66.
BALDOR ABRIL, Elisabeth: "Santes Creus en el canvi dels abats perpetus als abats quadriennals", p. 67-77.
PAPELL TARDIU, Joan: "Documenta", p. 79-86.

  Revistes