Quaderns de la Selva

Núm. 14 Títol del núm.
Editorial Centre d’Estudis de la Selva Localització Santa Coloma de Farners Any 2002
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1130-1708
Preu 14 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Enllaç RACO
https://raco.cat/index.php/QuadernsSelva/
Sumari
LLINDA

- Pons i Guri, Josep M. :Hostalric, capital i arxiu del Vescomtat de Cabrera, p. 7

DE LA VELLA A LA NOVA VEGUERIA DE GIRONA
Canvis i continuïtats

- Bolòs, Jordi: La Selva i el comtat de Girona abans de l'any 1000,p. 23

- Burgueño, Jesús: Identitat i administració a la Selva: una dualitat irresoluble, p. 33

ESTUDIS

- Pons, Enriqueta i Solés, Alba: Pi de la Lliura (Vidreres): primers avenços sobre la necròpolis d'incineració del bronze final (1100-950ac), p. 61

- Sagrera, Jordi i Agustí, Bibiana: El monestir de Santa Maria d'Amer. Evidències arqueològiques al claustre i a la nau central de l'església, p. 95

- Puigdemont, Josep: Acta de consagració de l'església del monestir de Santa Maria d'Amer, p. 111

- Solà, Xavier: El monestir de Santa Maria d'Amer, l'església parroquial de Sant Miquel i l'Hospital en les visites paastorals del segles XVI i XVII, p. 121

- Formiga, Josep: Els senyors directes eclesiàstics de Vidreres, p. 133

- Broch, Alfred. Cortadella, Jordi. Garrido, Josep-David : La llegenda de Telongus Bachius: Un heroi de Blanes que resistí al pas d'Aníbal i a la crítica hisòrica, p. 149

- Borrell, Miquel: L'evolució de la xarxa assistencial: l'hospital de Santa Coloma de Farners (XVI-XX), p. 167

- Bruguera, Fèlix : La fauna en la toponímia d'Osor, p. 209

NOTES

- Tarrés Josep: Un camí antic de Girona a Vic per les Guilleries, p. 223

- Burgueño, Eugeni: Noves aportacions a l'espècie M. 4753. Un exemple de vaixella d'imitació en pasta grisa al nucli urbà de Blanda, p. 235

- Teixidor, Ricard: Els orígens del Castell de Brunyola, p. 247

- Vilà, Agustí M.: Furgant en el passat, p. 259

- Armangué, Joan: El "Liber maiolichinus de gestis pisanorum illustribus" (s. XII), p. 271

- Costa, Lluís: Tres moments bàsics de la història de l'estany de Sils, més documentats, p. 279

- Vila, Pep: Vides privades. la correspondència de la família Conill de Lloret de Mar, p. 287

- Delgado, Alfons: Evolució de la comunitat ornítica a l'àrea cremada per l'incendi forestal de 1994. Paratges del Rocar, l'Argimon, el Balneari i parc de St. Salvador, p. 293

RESSENYES I BIBLIOGRAFIA COMARCAL

INFORMACIONS DEL CENTRE


  Revistes