Quaderns de la Selva

Núm. 9 Títol del núm.
Editorial Centre d’Estudis de la Selva Localització Santa Coloma de Farners Any 1997
Periodicitat anual ISBN/ISSN 1130-1708
Preu 13 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Enllaç RACO
https://raco.cat/index.php/QuadernsSelva/
Sumari
LLINDA

- Rueda, Josep Manuel: La comarca de la Selva dins la museologia catalana, p. 7

PERSONATGES

- Bosch, Glòria: Joaquim Llucià (1929-1973). L'art com a procés de coneixement, p. 15

- Pons, Enriqueta i Pautreau, Jean Pierre: La necròpolis d'Anglès i les relacions atlàntico-mediterrànies a través dels Pirineus al segle VII a C., p. 25

- Burgueño, Eugeni i Vilà, Maria del Vilar: El poblat ibèric de Montbarbat. Aproximació a l'estudi del territori al curs inferior de la Tordera en època ibèrica, p. 55

- Vila, Pep: Bandositats a Sant Martí Sapresa (1602-1604), p. 85

- Borrell, Miquel: L'endeutament municipal selvatà en la primera meitat del segle XVIII, p. 103

- Llinàs, Joan. Llorens, Josep M. i Merino, Jordi: La telegrafia òptica a la Selva (1848-1862), p. 115

- Lluesma, Josep Antoni: Toponimia de Santa Coloma de Farners, p. 139

NOTES I APORTACIONS

- Merino, Jordi. Troballes recents d'època romana republicana a Caldes de Malavella, p. 175

- Costa, Lluís: Memoràndum: Un testimoni de la premsa colomenca, p. 185

- Figueras, Narcís: El paisatge de la Selva en l'obra de Josep Pla: una impressió primerenca, p. 195

FONTS DOCUMENTALS

- Pérez, Xavier:Documentació de la maçoneria selvatana a l'Arxiu de Salamanca, p. 205

RESSENYES I BIBLIOGRAFIA COMARCAL, P. 215

  Revistes