Quaderns de la Selva

Núm. 5 Títol del núm.
Editorial Localització Any 1992
Periodicitat anual ISBN/ISSN
Preu 13 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
LLINDA

- Motjé, Lluís: El medi ambient, un repte per al segle XXI, p. 7

- Reixach, Jaume: Panoràmica dels premis Recull, p. 13

ESTUDIS

- J. Burch, C. Carrascal, I.E. Casellas, J. Merino i N. Navarro: Excavacions a la variant .est de Girona: la sitja romana de Fornells, p. 21

- Marquès, Josep M.: Argimon: indret, castell i santuari. Dades inèdites, p. 31

- Gascons, Narcís: La capella de la Mare de Déu dels Dolors a la Parròquia de Vidreres (segles XVI-XX), p. 43

- Grau, Josep M. T i Puig, Roser: Vidriers a la comarca de la selva (segles XVI_XIX), p. 55

- Figueras, Narcís: una altra obra de l'autor setcentista gironí Pere Bes, p. 71

- Vilà, Agustí M.: Una família de franciac i les guerres amb França, p. 79

- Domènech, Joan: L'agrupació coral "Armonia Lloretenca" (1904-1911), p. 93

NOTES I APORTACIONS

- Josep Manuel Rueda, Jordi Tura i Josep M. Llorens: Les inscultures de la roca de les Creus de Grions, p. 111

- Cubarsí, Jaume: La població de Santa Coloma de Farners a darreries del segle XVI. Comparació amb els fogatges de 1497 i 1515, p. 115

- Goñi, Jordi i Comas, David: La selva, juliol-octubre del 1936: revolució o no revolució?, p. 127

- Clara, Josep: una execució irregulat: la d'Àngel Gelada, a Brunyola, el 1944, p. 131

FONS DOCUMENTALS

- Grau, Josep M. T.: Les col·lectivitzacions forestals a Santa Coloma de Farners (1936-1939), p. 143

- Grau, Josep M. T.: La Delegació Sindical Comarcal de Santa coloma de Farners (1949-1978) de la CNS-AISS, p. 149

- M. Bosch, J. Domènech, N. Figueras, J. Goñi, A. Pladevall i M. Zucchitello: RESSENYES I BIBLIOGRAFIA COMARCAL, p. 161

  Revistes