Quaderns de la Selva

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial Localització Any 1984
Periodicitat anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
- Sans Travé, Josep M.: Presentació

- Motjé i Costa, Lluís: primeres notes ornitològiques de l'antic estany de Sils i rodalies

- Abella, M. Amiel, M.D. Salgot, M. i Torra, M.: Control d'aigües d'abastament del terme municipal de Santa Coloma de Farners.

- Llabrés Bernat, Antònia : Cartografia de la vegetació del terme municipal de Santa Coloma de Farners.

- Panareda i Clopés, Josep M.i Nuet i Badia, Josep: Notes sobre la bioclimatologia del Turó de l'Home.

- Gonzalez, Eloi: La Selva: Una comarca de llarga tradició forestal

- Calzada i Oliveras, Josep: Unes pintures pre-romàniques a Sant Pere Desplà.

- Freixes i Camps, Pere: El retaule gòtic de Cassà de la Selva

- Gascons i Clarió, Narcís. Madrenys i Brunet, Xavier: Demografia històrica de Vidreres

- Castells i Calzada, Narcís: la immigració vers la ciutat de Girona (1473-1576): el cas de la comarca de la Selva

- Boadas i Raset, Joan: Població, ramaderia, rendiments i accés a la terra al pla de Girona, a principis del segle XVIII

- Vallribera i puig, Pere: Un llinatge il·lustre de metges de la Selva: els Oms de Blanes

- Alberch i Fugueras, Ramon: Josep Anton Viader, metge i afrancesat.

- Llorens i Rams, Josep M. : La parròquia de Santa Maria de Breda (1575-1835)

- Mas i Solench, Josep M.: El Monestir de Sant Salvi de Cladells i l'Hospital de Nostra Senyora de Bellver

- Puigvert i Solà, Joaquim: Pedagogia de la festa al segle XVIII a través de la Consueta parroquial de Riudellots de la Selva (1763)

- Julià i Figueras, Benet : La comarca de la Selva i els primers tapers catalans

- Fort i olivella, Joan: Notícies sobre la guerra del francès a la Selva a la premsa patriòtica (1808-1809)

- Domènech i Moner, Joan: El periòdic "El Porvenir" (1896-1897) i les seves aportacions a la història de la comarca de la Selva

- Llagostera i Falsetes. Lluís: El centre parroquial de la Cellera de Ter (1906-1983)

- Vinyolas i Esteve, Joan. Costa i Fernández, Lluís: Sils a inicis del segle XX. L'enllumenat elèctric.

  Revistes