Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 61-62 Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1988
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
CORTIELLA I ODENA, Francesc : "Pere el gran i les Constitucions del 1283", p. 9-18.
COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI I GASOL, Ma. Joana: " L'art santescreuí en temps de l'Abat Jeroni Contijoc (1560-1593)", p. 19-65.  Revistes