Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 63-66 Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1986
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
PIQUER, Esperança: "El llinatge dels Aguiló els ss. XII-XIII", p. 9-19.
COMPANYS I FARRERONS, Isabel i MONTARDIT I BOFARULL, Núria: "Notícia sobre la construcció de la tomba de Blanca d'Anjou (1313)", p. 19-30.
CABESTANY I FORT, Joan-F.: "Pere de Déu: bisbe de Santa Justa", p. 30-35.


  Revistes