Mestall

Núm. 49 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2021
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA
Consell de Redacció del Mestall. Crida per al Mestall número 50. 1

DOSSIER
Salvador VEGA I FERRER. Apunts d'uns anys de contagi. Verges i la Tallada, 1589-1592. 2

ACTUALITAT
Biel JOVER AVELLÀ. Per un món rural sustentable: aproximació històrica a la proposta d'una renda bàsica universal. 4

PATRIMONI
Pep ESPADALÉ. Exposició: "Sentir la sureda" de Michele Curel, al Museu del Suro. 8
Dvid MORÉ AGUIRRE. Entorn de la sal. 10

LLIBRES
Enric SAGUER. ROIG, Marisa. "El curs del Fluvià en el tram baix, segles XVI-XX. De Sant Pere Pescador a Empúries": 15

AGENDA. 16

  Revistes