Quaderns de Vilaniu

Núm. 79 Títol del núm.
Editorial Institut d'Estudis Vallencs Localització Valls Any 2021
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-1921
Preu 15 Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Vallencs Contacte
Sumari
Quaderns de Patrimoni
Pau ARROYO CASALS. El sostres emmotllats goticomudèjars de ca Robusté. 3

Quaderns d'Història
Sofia MATA DE LA CRUZ. El pintor Lluís Martínez: trajectòria vital i professional d'un artista de Granada actiu a Valls en el segle XVI. 43
Ricard IBARRA OLLÉ. En memòria de Mateu Ollé Guasch (Alió, 1912 - Gusen, Àustria, 1941). 73

Memòria d'activitats 2020. 93

  Revistes