Mestall

Núm. 48 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2020
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA
Marisa ROIG. L'associació afronta nous reptes. 1

L’ASSOCIACIÓ
Lliurament del 18è Premi Mestall. 2
David TISCAR. Postguerra i maquis a La Pobla de Benifassà. 3
Magí MARTÍNEZ. La fira d'animals de Verdú (1378-1968). 5

DOSSIER: EPIDÈMIES HISTÒRIQUES
Albert REIXACH. La primera onada de reacció historiogràfica davant de la COVID-19. 6

NOTES EN GUARET
Josep MAS. Els preus agrícoles a la comarca de La Selva a partir de les estimacions dels inventaris post mortem (1775-1780). 9

NOTES DE LECTURA A L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA D’HISTÒRIA RURAL
Josep COLLS. Enric Saguer. "Els cortals empordanesos del segle XII al XXVI. Sis estudis. 13

TROBADES
Dignoris MATEO. XXXI Seminari d'Història Econòmica i Social. "Les dones i les classes". 14
Nicolas MARTY; Patrici POJADA. Trobada d'HSE-HSA. "Quan l'investigador en història social de l'economia-història social de l'art es fa numericus". 16
Enric SAGUER. Jornada. "Les corts jurisdiccionals i les fonts per al seu estudi (Corona d'Aragó, edat mitjana i època moderna)". 16

RECERQUES
Laura MIQUEL. "La guerra civil catalana i la crisi financera de Barcelona durant el regnat de Joan II (1458-1479)". 18
Juli MORENO. "Els contractes matrimonials de Vic (1349-1352)". 19
Antoni GINOT. "Entre la xarxa i l'aixada: la relació dels pescadors amb la terra a la comarca de la Selva (Blanes-Lloret-Tossa), 1400-1512". 19

Agenda. 20

  Revistes