Mestall

Núm. 47 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2020
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA
Rosa CONGOST. Reflexionar sobre epidèmies històriques en temps pandèmics. 1

DOSSIER: EPIDÈMIES HISTÒRIQUES
Lluís TO FIGUERAS. La pesta negra de l'edat mitjana, a propòsit de l'obra de Samuel K. Cohn, Jr. 2
Biel JOVER. Pandèmies, fronteres agroecològiques i colonització humana. 4
Elena SAU. Morter de farmàcia. 8
David MORÉ. La Vall de Santa Creu, 1652: la pesta buida una llar. 8
Pere GIFRE. La pesta de Marsella que mai no va arribar (1720). 10
Rosa CONGOST. El doctor Bahí, els germans Prats i la filla del sastre. 12
Céline MUTOS. El desconeixement és contagiós. Impacte del còlera-morbo de 1834 a Girona. 17
Lluís SERRANO. Traces d'epidèmies històriques. 20

LLIBRES
David MORÉ. ABELLÁN, J.A.; PUNCERNAU, C. "Foc, terra i aigua. Forns, rajoleries i pous de glaç del Pla de l'Estany". 21
Albert REIXACH. PUIGVERT, X. "Els noms de la terra: Notes sobre toponímia de la Garrotxa". 23

NOTES DE LECTURA A L'ENTORN DE LA BIBLIOTECA D'HISTÒRIA RURAL
Dignoris MATEO. MORENO, B. (ed.). "Els inventaris post-mortem".
Lídia DONAT. SALES, Ll. "La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana".

L'ASSOCIACIÓ
Enric SAGUER. Sortida. Les paradoxes del despoblament. Crònica d'una visita a Marmellar i a Vilafranca. 28
Lluís SERRANO. Rutes per la Girona de l'aigua i del setge de 1285. 29

TROBADES
Albert REIXACH. Col·loqui «Contra l’impost: revoltes antifiscals a Europa (segles XIV-XVI)»: crònica d'una iniciativa en curs. 30

Agenda. 32

  Revistes