Jorn Nou

Núm. 15 Títol del núm. El molí fariner de la Universitat de Batea
Editorial Patronat Pro Batea Localització Batea Any 2020
Periodicitat ISBN/ISSN 2462-5159
Preu 7€ Estat de publicació Disponible
Centre Patronat Pro Batea Contacte
Sumari
EDITORIAL
Junta del Patronat pro Batea. Editorial. 4

ARTICLE
Josep Maria PÉREZ SUÑÉ; Pere RAMS FOLCH; Miquel SUNYER SUNYER. El molí fariner de la Universitat de Batea: un enginy hidràulic de l'època de Felip II. 6

POEMA
Susanna RULDUÀ MATA. Simfonia de tardor. 24

HISTÒRIES DE LA TERRA ALTA
David TORMO I BENAVENT. Primeres notícies del futbol a la Terra Alta (1916-1936). 25

GALERIA DE FOTOS
Fotos del VII Concurs de Fotografia Biblioteca amb DO. 34

NOTÍCIES
La covid-19 a Batea. 38

LA BIBLIOTECA DEL PATRONAT. 40

  Revistes