Quaderns d'estudi

Núm. 34 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2020
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Enllaç RACO
https://www.raco.cat/index.php/QuadernsCELH
Sumari
Junta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Presentació. 9

Ma Ángeles GARCÍA-CARPINTERO SÁNCHEZ-MIGUEL. Amalvígia i les dones soles de Banyols. La Marina de l'Hospitalet de Llobregat, segles X-XI. 11

Joaquim SOLIAS HUÉLAMO. Viatgers i vistes de l'Hospitalet a l'època moderna. 45

Jesús A. VILA GARCÍA. Espoliació, impunitat i negoci: la segregació de la Marina al 1920. 63

Joan MONTBLANC LASAGA. L'empadronament franquista a l'Hospitalet de Llobregat. 119

Laura MORENO SEGURA. El transporte y a ciudad. Una lectura del desarrollo urbano de l'Hospitalet de Llobregat. 173

MEMÒRIES DE MESTRES
Josefina Vidal Badia. 211

  Revistes