La Resclosa

Núm. 24 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis del Gaià Localització Vila-rodona (Alt Camp) Any 2020
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 2385-4642
Preu 12€ Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis del Gaià Contacte Josep Santesmases
Enllaç RACO
https://www.raco.cat/index.php/Resclosa/issue/view/29363
Sumari
Narcís CARULLA GRATACÒS; Roger RUIZ-CARULLA. Marc geomorfològic del riu Gaià i els seus meandres al costat del Francolí dins del Camp de Tarragona. 5

Domènec RIBES I MATEU. Tipologies, aspectes constructius i distribució geogràfica de les barraques de pedra seca al Gaià mitjà. 33

Antoni VIRGILI; Marina MATEU. Paisatge rural i espais agraris a Puigtinyós (Montferri) a l'Edat Mitjana (segles XII-XV). 67

Eduard VIRGILI FERRANDO. Eufòria i por a la rereguarda. El procés revolucionari a Salomó (juliol de 1936 - maig de 1937). 99

Rosa FIGUERAS MARTÍN. Les exposicions d'indumentària al Museu de la Vila (1974-1993). 131

Memòria d'activitats any 2019. 157

Instruccions per als autors. 171

  Revistes