Paratge

Núm. 33 Títol del núm.
Editorial Societat Catalana de Genealogia Localització Sant Cugat del Vallès Any 2020
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1130-3395
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliaria Contacte
Sumari
Editorial. 5

HOMENATGE
Juan José CORTÉS GARCÍA. El genealogista i historiador Ramon Rovira i Tobella (1946-2019). 9
María dels Àngels ESPERT I CLANXET. Record per a un amic. 29
Tabula Gratulatoria. 31
Domènec RIBOT I MARTÍN. EL dibuixant Josep Ribot i Calpe (1888-1974). 33

ESTUDIS
Joan RIART I VENDRELL. La genealogia: breu recorregut històric i visió de futur. 47
Alfred MAURI MARTÍ. Definició de l'espai de relació matrimonial a la baronia de Gelida durant el segle XVII. 71
Esteve CANYAMERES RAMONEDA. Reconstrucció de deu arbres troncals d'hereu de masos del Vallès (s. XIII-XX). 91
Salvador LLORAC I SANTIS. Inventari d'escuts heràldics del Penedès. 119
Juan José CORTÉS GARCÍA. La Genealogia de la Casa d'Oliver o Can Monmany de Canals (Valldoreix) de Francesc Oliver Monmany i Mir (1828). 131
Salvador-J. Rovira i Gómez. Els Foixàs de Maçanet i de Tarragona. 151
Avel·lí André i Gabián; Joan RIART I VENDRELL (coords.). Quatre models d'àpoques del segle XVII A Lladurs. Solsonès. 163
Carlos Adrián CASAS ORTEGA. La introducción y usurpación del apellido Las Casa en el norte del Méjico Novohispano. Siglo XVII y XVIII. 185
Josep Lluís MARTÍN I BERBOIS. Noves dades d'un avantpassat francès del segle XIX: el cas d'Èmilie Berbois Camou. 205
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ. ALgunos datos, teorías e hipótesis genealógicas relativas a diferentes personajes pertenecientes al linaje de los Viszcondes de Cabrera. 215

ESTUDIS BREUS
Ramon BENAVENTE FREIXAS. El cas del misteriós hereu de Can Jonqueres, de Maià de Montcal. 243
Joan RIART I VENDRELL. Normes dictades per enregistrar els arbres dels municipis en el 1766 i els resultats de Lladurs de 1792. 251

MEMÒRIES
Memòria d'activitats acadèmiques 2018-2019. 267
Memòria dels Grups de Recerca i Seminaris Permanents 2019. 272

NORMES
Normes per a la tramesa d'originals a Paratge. 277

  Revistes