La Rella

Núm. 33 Títol del núm.
Editorial IECBV Localització Baix Vinalopó Any 2020
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0212-6443
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó Contacte larella@medtelecom.net
Sumari
Editorial. 5

TEXTOS DE RECERCA I DIVULGACIÓ

Gregorio ALEMAÑ GARCÍA. Espais de la memòria coma patrimoni cultural: Els refugis antiaeris civils a Elx. 13

Vicent-Josep PÉREZ I NAVARRO. El paradís perdut. La imatge idíl·lica d'Elx a la premsa periòdica i als llibres de viatges dels segles XIX i XX: Il·lustracions i textos (primera part: 1800-1870). 51

Vicent-Miquel SANSANO BELSO. Ilici i la marjal: una lectura ambiental de la història i el territori. 87

Vicent F. SOLER SELVA. L'escola a Elx en temps de guerra. 115

David LÓPEZ SERRANO; Ana VALERO CLIMENT; Carmina VERDÚ CANO. Els banys àrabs d'Elx (segles XI-XVI). Una lectura des de l'arqueologia i les fonts documentals. 137

MATERIALS PER A L’ENSENYAMENT

Alicia ARNAU APARICIO. De cultura, infància, pedagogia i il·lusió. La contempla-acció en la natura, la persona i l'art contemporani com a inspiradors de la reflexió i el pensament crític en Educació Infantil. 169

José ANIORTE PÉREZ; Rafael MARTÍNEZ GARCÍA; Isabel PICÓ LEDESMA; Lorena SANCHO QUEROL; Marian TRISTÁN RICHARTE. PoEM: El projecte educativomuseístic del Museu Escolar de Puçol (Elx). 197

NOTES I COMENTARIS

Antonio BAILE RODRÍGUEZ. Felisa Lázaro Santos: Una dona compromesa i oblidada. 219

Joan CASTAÑO GARCÍA. El decorat del poder municipal: La sala de sessions de l'Ajuntament d'Elx. 243

Memòria d’activitats de l’IECBV. Any 2019. 275

RESSENYES

Elisa GARCÍA BROTONS; Immaculada GARRIGÓS I ALBERT; Ramón SANTONJA ALARCON; Joaquim SERRANO I JAÉN; Diego TRIGUEROS DÍEZ. 283

  Revistes