Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer

Núm. 12 Títol del núm.
Editorial Localització Vilanova i la Geltrú Any 2019
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0212-6168
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer Contacte Pere Marsé / Sandra Ibars
Sumari
Olga ARNAU I SANABRA. Presentació. 9

ARTICLES
Isabel GRAÑA I ZAPATA. La gestió del patrimoni literari en l'àmbit municipal. 11
Joan NOVES I ORIOL. Palau i Fabre: L'excés de l'ésser. 21
Jordi FERRER I PUMARETA. Els plànols de l'eixample vuitcentista de Vilanova i la Geltrú del Museu Víctor Balaguer. 37
Maria Lluïsa MUNTADA I TORRELLAS. "Estimats pares y germans" Un nou epistolari d'Eduard Toldrà a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 59
Isabel COLL I MIRABENT. Tradició modernitat en l'obra de Manuel Cusí. 75
Miquel Àngel MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. L'arquebisbe Francesc Armanyà davant els reptes culturals i polítics de la Catalunya del set-cents. 115
Montserrat COMAS GÜELL. Introducció al col·leccionisme. 135
Francesc X. PUIG ROVIRA. La Biblioteca Museu Víctor Balaguer durant la Guerra Civil i la postguerra. 147

3r PREMI D'INVESTIGACIÓ COMARCAL ALBERT VIRELLA 2019
Blanca GIRIBET DE SEBASTIÁN. Els primers fotògrafs vilanovins. Els inicis de la fotografia a Vilanova i la Geltrú (1851-1951). 177

PERSONATGES SIGNULARS
Pierre FERRER I BELLIDO. Josep Ferrer i Aymar (1907-1978). 249

CRÒNICA D'ACTIVITATS 2017
Resum de les activitats de l'Associació d'Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 254
Resum de les activitats de la Biblioteca Víctor Balaguer. 256
Resum d'exposicions temporals del Museu Víctor Balaguer. 258

MOVIMENTS PATRIMONIALS
Donacions, dipòsits i préstecs de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 260

  Revistes