Quaderns de Vilaniu

Núm. 77 Títol del núm.
Editorial Institut d'Estudis Vallencs Localització Valls Any 2020
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-1921
Preu 15€ Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Vallencs Contacte
Sumari
Quaderns d'història
Àngel GASOT SEÑORÓN. La imatge de la Mare de Déu del Lledó: història, art i tradicions. 3
Josep HUGUET TORRES. L'Alt Camp a través del a visita pastoral de 1449-1450. 49
Isidre PASTOR I BATALLA. Cent anys de funció social del castell de Rodonyà. De residència senyorial a equipament municipal. 59
Ramon RIBERA GASSOL. Anselm Nogués Garcia. L'oblidat escultor de Valls. 81
Memòria d'activitats 2019. 85

  Revistes