Mestall

Núm. 46 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2019
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA
Canvis socials a la regió de Girona en el segle XVIII. 1

L’ASSOCIACIÓ
Lliurament del 17è Premi Mestall. 9
Clàudia PUBILL I QUINTILLÀ. Amb la mort als talons. Crònica d’una fugida i dues guerres. 9

ENTREVISTA
Biel JOVER. Enrique Llopis Agelán. 11

TROBADES
David MORÉ AGUIRRE. XXXIV Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comarcals de les Terres de Girona. 14
Enric SAGUER. XXX Seminari d’història Econòmica i Social “Del traç al byte. Eines digitals per a l’estudi històric del canvi social”. 16

LLIBRES
David MORÉ AGUIRRE. Joan Anton Abellán. Manonellas i Ramon Casadevall Fusellas “Qui té roba per rentar? Rentadors, safareigs i vivers del Pla de l’Estany. 18

NOTES DE LECTURA A L’ENTORN DE LA BIBLIOTECA D’HISTÒRIA RURAL
Pere GIFRE I RIBAS. Lluís Serrano Jiménez. “Tancar la terra. Pràctiques de propietat i dinàmiques socials (Catalunya, 1850-1910)”. 19
RECERQUES
Marc August MUNTANYA I MASANA. Pastors a les muntanyes del nord-est després del tractat dels Pirineus (Camprodon, Vallespir i Conflent. 1660-1720). 21
Arnau BARQUER I CERDÀ. “«Visch de mon treball y seguint los amos». Francesos i treballadors a la Catalunya de mas (Bisbat de Girona, segles XVI-XVII)”. 22

Agenda. 24

  Revistes