Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria

Núm. 125 Títol del núm.
Editorial Museu Arxiu de Santa Maria Localització Mataró Any 2019
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 0212-9248
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Museu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals de Mataró Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM
Sumari
EDITORIAL 1
ACTUALITAT 2
ESTUDIS
-Llorenç FERRER ALÒS. El creixement demogràfic de Catalunya i un replantejament de la Transició Democràtica. L'exemple del Maresme, segles XVI-XIX (II) 4
-Josep PUIG PLA. Les fires comercials dels anys trenta del segle XX. Mataró a l'avançada del comerç, la indústria i la modernitat. 17
- Pere TIÓ I CASAS. El mestre Torra, la Missa de les santes i els discos de la Caixa. 31
RECURSOS 51

  Revistes