Miscellanea Aqualatensia

Núm. 18 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada Localització Igualada Any 2019
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 0212-6346
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada Contacte
Sumari
ARTICLES
Jordi CASAS I ROCA. El contenciós entre el paborde del Penedès del monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès i la Universitat de Capellades (1661-1690). 9

Xavier BARBERÀ I BOTA. Aiguats, inundacions i riuades originats a la conca del riu Anoia al segle XIX. 39

Joel SERRANO CIRIA. Les emissions oficials de paper moneda a la Conca d’ôdena durant la Guerra Civil (1936-1939). 65

Jordi MESTRE I COSTAS. Conjunt Windsor: Testimoni i actor d’una època (1948-1969). 81

Jep RABELL PADRÓ. El ritual de trencar el “cop d’aire” o l’airada: Una pràctica vigent i altres rituals sobrenaturals. 121

Miquel GUTIÉRREZ-POCH. La diversificació industrial de l’Anoia: l’exemple de Hispano Mecano Eléctrica (HIMEL). (1925-1986). 145

NOTES
Josep LLANSANA I MARCÉ. “Calliderma atagensis”, un estel·làrid de l’eocè de la Tossa de Montbui. 201

Bernat ROCA I PASCUAL. Un plet senyorial a Clariana al segle XVIII: la disputa dels habitants del terme de Clariana amb el Baró de Moixó. 211

Pluviometries i sequeres dels anys 2017 i 2018. 219

  Revistes