Mestall

Núm. 45 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2019
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA
20 anys d’història rural. 1

L’ASSOCIACIÓ
Rosa ROS I MASSANA. Sortida als molins de Llagostera. 27 d’abril de 2019. 2

NOTES EN GUARET
Enric SAGUER. Notes sobre els orígens de l’absentisme. Una digressió des dels diccionaris al big data. 3

TROBADES
Albert REIXACH I SALA. Jornada. El delme com a font per a la història rural. Girona, 26 d’octubre de 2018. 7

Joan MOLLA CALLÍS. Impressions del II Congrés del món de la masia. Institut d’Estudis Catalans, 13-15 de març de 2019. 9

David MORÉ AGUIRRE. Recercat 2019 a Cervera. 3, 4 i 5 de maig de 2019. 10

LLIBRES
David MORÉ AGUIRRE. Vides privades. Històries compartides. El fons fotogràfic de la família Mascort (1860-1960). 13

RECERQUES
BOSCH PORTELL, Mònica. La formació d’una classe dirigent (1790-1950). Els Carles en la societat gironina. 15

Agenda. 16

  Revistes