Temps de Franja

Núm. 142 Títol del núm. La Franja vota
Editorial Iniciativa Cultural de la Franja Localització Calaceit Any 2019
Periodicitat mensual ISBN/ISSN 1695-7709
Preu 2,30€ Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural del Matarranya Contacte Cèlia Badet
Sumari
Cartes dels lectors. 2

Editorial. Charrín, Charrán: una flor no fa estiu... o l’inici d’un canvi? 3

MATARRANYA
Carles SANCHO. Vint-i-cinc anys de Plana Rasa. 4

Marina D’ALGARS. Entre dos aigües. Hedonisme. 4

Carles SANCHO. Sant Joan al Matarranya. 5

LO PRIMER CAMÍ
Mario SASOT. El català, una llengua Guadiana. 6

BAIX CINCA
INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA IEA. Fraga acull la XII Trobada de Centres d’Estudis de Lleida, la Franja, Alt Pirineu i Andorra. 7

REDACCIÓ. IX Ecomarxa d’Ecologistes en Acció. 8

REDACCIÓ. Mequinensa commemora l’aniversari de la mort de Jesús Moncada. 9

Patrici BARQUÍN. Se va solsint. Los silèncios del mariscal Tito. 9

ENTREVISTA
Lluís RAJADELL. Víctor Vidal. Agricultor ecològic i divulgador de la natura. “L’agricultura ecològica és igual de productiva que la convencional, però més rendible. 10

STYI LOCUS 21. Suplement central.

LLITERA
Josefina MOTIS. Patrimoni, llibres i música a la memòria del CELLIT. 12

Carles TERÉS. L’esmolet. Resòleg. 12

RIBAGORÇA
Glòria FRANCINO PINASA. De les escombres de curnyera a l’escombra elèctrica. 13

Ramon SISTAC. Diccionari per a poca-soltes. Taràntula. 13

A FONS
Natxo SOROLLA; Pep ESPLUGA. Les elecions municipals dibuixen una franja de dos colors (i mig). 14

ARAGÓ
Josep Ramon VIDAL. El “Ball dels Totxets” de Camporrells ha estat declarat Festa d’Interès Turístic d’Aragó. 17

Esteve BETRIÀ. U12. Obertures i tancaments vocàlics. 17

PERSONATGES
REDACCIÓ. José Ignacio Micolau Adell, medala de l’Orde al Mèrit Civil. 18

Francesc RICART. No som d’eixe món. De Ramón J. Sender i més coses. 18

REPORTATGE
Joaquim MONTCLÚS I ESTEBAN. Cent anys de la vaga de la Canadenca. 19

  Revistes