Quaderns de «El Pregoner d'Urgell»

Núm. 32 Títol del núm.
Editorial Localització Bellpuig Any 2019
Periodicitat anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Amics de la Plana d'Urgell Contacte
Sumari
Esteve MESTRE I ROIGÉ. Valeri Serra i Boldú i la societat Canal Urgel SA. 3

Ramon MIRÓ I BALDRICH. Activitat impressora de la impremta Ramon Saladrigues fins a la Guerra Civil. 17

Francesc REBOLLEDO I BONJOCH. La Guerra del Francès al Pla d’Urgell. 45

Ton SOLÉ I BONET. Canal d’Urgell. Oposició a la seva construcció (1853). Petició de concessió a perpetuïtat del canal (1857). Un intent de desfer-se del canal (1866). 65

Jaume TORRES I GROS. Les guaspes de cinturó islàmiques i cristianes trobades al terme de Bellpuig i entorns. 83

Joan YEGUAS I GASSÓ. Fragments d’art urgellenc i de les rodalies. 95

  Revistes