Recull de treballs

Núm. 19. Vol. I Títol del núm.
Editorial CE Sinibald de Mas Localització Torredembarra Any 2019
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 0212-663X
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Sinibald de Mas Contacte
Sumari
Gabriel COMES i Joaquim ORTS. A la vora dels ranxos mariners de Baix a Mar. 5

Eduard JIMÉNEZ VIRGILI. Arqueologia i patrimoni subaquàtic a les nostres aigües. 21

Lluís BRULLAS ENÉRIZ. El servei meteorològic de Catalunya. Obra de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). 47

Gabriel COMES i Ramon FERRÉ. Les tortugues marines a la costa torrenca. 67

Isard BONET QUITLLET. La salut dels gossos a Torredembarra. 77

Pedro OTIÑA HERMOSO. Torrencs embarcats al xabec Murciano durant la campanya del bloqueig de Gibraltar (1779-1783). 111

Jordi SALVAT ROVIRA. Cal Ratxet, una història de pagesos de Torredembarra. 121

Jordi SUÑÉ MORALES. Francesc Llorach Balsells. 149

Alfred PÉREZ-BASTARDAS. El Laboratorio Pérez-Iborra (1935-1995). Una síntesi històrica. 172

Premi de Recerca. 213

Salvador RICART ROVIRA. Cartes de guerra. Rafel Montserrat i Miracle. 222

  Revistes