Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 28 Títol del núm.
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 2016-2017
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
Elisabeth BALDOR ABRIL. Pròleg. 5

Josep Maria SANS TRAVÉ. Abats de Poblet, presidents de la Generalitat en l’època medieval: Miquel Delgado (1476) i Juan Payo Coello (1488-1491). 7

Valentí GUAL VILÀ. Pedro de Mendoza (Pere de Mendoça), abat de Santes Creus (1479-1519) i president del general (1497-1500). 25

Óscar DE LA CRUZ PALMA. L’estil aràbic de Ramon Llull. 31

Josep M. ROVIRA I VALLS. Fra Jaume Gener (de Cabra), el gran lul·lista de Santes Creus, i la seva relació amb Pere Daguí (de Montblanc) i Joan Bonllavi (de Rocafort de Queralt). 49

Josep SANTESMASES I OLLÉ. Paisatge i patrimoni a través de la literatura. Reflexions al voltant del projecte “Patrimoni oblidat, memòria literària”. 113

Veredicte del Concurs de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2016. 129

Veredicte del Concurs de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 2017. 135

  Revistes