Jorn Nou

Núm. 10 Títol del núm.
Editorial Patronat Pro Batea Localització Batea Any 2019
Periodicitat ISBN/ISSN 2462-5159
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Patronat Pro Batea Contacte
Sumari
Editorial. 4

Pere RAMS FOLCH. La línia del Cinca a la Guerra Civil. 6

David TORMO I BENAVENT. Batea a la primera meitat del segle XIX segons Pascual Madoz. 14

Galeria de fotos. Les capelles del Calvari. 22

Jesús GODINA LLOP. La campana de las horas en Maella. 24

SANG FASCINANT (pseudònim). Els idiomes de les terres de vins. 30

David ALANYÀ FRISACH. El somni de l’Albert. 31

Notícies. 32

La biblioteca del Patronat. 40

  Revistes