Quaderns d'estudi

Núm. 32 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2018
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
SUMARI

9 Presentació. Consell de Redacció de Quaderns d'Estudi
11 En la mort de Jaume Botey i Pep Ribas
13 Josep Ribas i Vinyals (In Memoriam)
21 Usos del temps lliure entre els infants i joves de l'Hospitalet de Llobregat. Per Irene Sabaté Muriel, Sílvia Bofill Poch, Martín Lundsteen i Irene Vergara Vives
43 El moviment obrer i camperol a l'Hospitalet de Llobregat, entre 1840 i 1880. Per Manuel Domínguez López
77 La gent del PSUC de l'Hospitalet de Llobregat. Per Joan Camós Cabecerán
107 Aproximació a la Casa dels Cargols: una mostra de modernisme a l'Hospitalet de Llobregat. Per Nadine Mula

  Revistes