Empelt

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial Maestrat Viu Localització Benassal Any 2018
Periodicitat anual ISBN/ISSN 2605-325X
Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Maestrat Viu Contacte
Sumari
Josep PORCAR. Poema “Empelt”. 7

Vicent SANZ ARNAU. Presentació. 9

Josep MESEGUER-CARBÓ. La literatura popular catalana del Maestrat: dels materials folklòrics publicats a la investigació etnopoètica. 15

Maria LACUEVA I LORENZ. Sofia Salvador: una escriptora valencianista durant el franquisme. 103

Josep Manuel SAN ABDÓN QUERAL. La poesia de Manuel Garcia Grau: do de la paraula, la vida i el compromís. 117

Montserrat VERICAT ESTELLER. L’obra literària d’Armando Vericat. 135

Taula redona de la trobada de l’Estiu Literari al Maestrat. 153

Normes de publicació a la revista “Empelt”. 159

  Revistes